Gazdasági jog


-cégek bejegyzése és változtatásbejegyzsése elektronikus úton a lehető legkevesebb idő- és költségráfordítással!

Az ügyvédi iroda rendelkezik elektronikus aláírási joggal,
így a cégbejegyzési kérelem benyújtása elektronikus formában is lehetséges, mellyel a közzétételi díj jelentős csökkenése mellett az ügyintézési határidő is jelentősen lerövidül.