dr. Kővári Béla
ügyvéd
Tel: 06-30-92-18-456
e-mail: b.kovari@chello.hu